IT Admin
Date: 28/11/2016

รายละเอียดงาน

 • บำรุงรักษาการบริการงานด้าน IT กับธุรกิจและการส่งมอบงาน
 • ประสานงานซ่อมแซมระบบงาน IT
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการดูแลระบบ IT
 • จัดทำเอกสารประกอบทั้งหมดของฝ่าย IT
 • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
พนักงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
Date: 28/11/2016

ลักษณะงาน

 • โทรติดตามลูกค้าที่ค้างชำระ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า – ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีพื้นฐานความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
พนักงานควบคุมหนี้มีปัญหา
Date: 28/11/2016

ลักษณะงาน

 • เก็บเงินลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายภายในพื้นที่
 • เจรจา ติดต่อ นัดหมายลูกค้า
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย เท่านั้น
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 – ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ และ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
 • หากมีประสบการณ์เร่งรัดหนี้สินภาคสนามหรือยึดรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงาน Location
Date: 28/11/2016

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการสรรหาพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อเปิดสาขา
 • จัดทำเอกสารสัญญาเช่า
 • เจรจาต่อรองกับเจ้าของพื้นที่
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย เท่านั้น
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
 • ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
Tester
Date: 28/11/2016

General Description

The testers will be in a team of software development that are developing our next core business software of the Group. The main role of the testers will be to perform System Integration Test (SIT) and User Acceptance Test (UAT).

They will work with our developers, and our users to assure that we deliver high quality of the software, and meet the requirements in Test-driven development (TDD) process.

Key Responsibilities

 • Create test scripts and test cases
 • Test software according to the business specification, and aim for the highest quality of software
 • Write a report of issues as a result of testing, and report them to our developers via issue tracking tools
 • UAT: Validate and refine test cases with the key users, train and support them throughout the process

Qualification

 • Bachelor degree in Computing related field, or equivalent practical experience.
 • Knowledge of writing test cases, and test scripts
 • SQL query knowledge to navigate through large relational database to assert data during a test
 • Experience in software testing: SIT and UAT
 • Minimum of 2 years experience in a similar role

Preferred Qualification

 • Ability to speak and write in English
 • The knowledge of issue tracking tool: Redmine/JIRA or other similar framework.

Needs to Be

 • Pro-active
 • Technical adept
 • Self-managed

Measures of Performance

 • Test and report issues, and work with our developers to maintain the quality of software in a fast pace environment, on time
 • Continuous self improvement
Telesale
Date: 28/11/2016

ลักษณะงาน

 • โทรศัพท์แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้าทราบ
 • รับสายลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลการทำสินเชื่อ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการทำสินเชื่อ เช่น เอกสาร พื้นที่สาขาที่
 • ใกล้กับลูกค้า เส้นทางไปสาขาเป็นต้น
 • นัดหมายและติดตามลูกค้าที่มีความสนใจทำสินเชื่อ
 • ติดต่อประสานงานกับพนักงานสาขา เพื่อส่งลูกค้าที่สนใจให้กับทางสาขา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Senior BI Developer
Date: 28/11/2016

Responsibilities

 • Analyzing business requirements to determine solutions
 • Design and Implement data warehouse
 • Development of ETL Data Integration and scripting
 • Develops BI solutions, creates presentations, demos and prototype
 • Work with the IT and BI team to understand data sources and data models for reporting
 • Implement simple and executive business intelligence reports, dashboards to meet the business requirements

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, MIS or related fields with minimum 4 years of Business Intelligence Project.
 • Strong in designing data model and/or data warehouse (partitioning or In-memory skill), OLAP Cube
 • Good knowledge in ETL technologies: Pentaho (Preferred), SSIS, IBM DataStage or Infomatica
 • Strong in BI reporting implementation: SSRS, QlikView, SpotFire or PowerBI
 • Experience in real-time reporting is preferred
 • Very strong in database programming: T-SQL, PL/SQL or NZSQL
 • Strong in scripting: JavaScript, Unix/Shell
 • Experience on Big-Data Platform implementation: Apache Hadoop, MapReduce, Yarn, Hive, Pig, HBase, HDFS or MongoDB is preferred
 • Ability to implement on multiple OS server: CentOS, Windows Server 2012 or UNIX
 • Abilityto work on multiple project in the same period
 • Ability to work in a not clear environment
 • Very good analytical and problem solving skills
 • Fluent in English both spoken and written is mandatory
Programmer ( Delphi )
Date: 28/11/2016

รายละเอียดงาน

 • เขียนโปรแกรม ติดต่อ Database โดยใช้ Delphiแบบ 3Tier ได้
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ Hier Purchase, Loan เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบระบบเพิ่มเติม เพื่อรองรับธุรกิจและ Userได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • อายุ 28-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้าน Programmer 5-7 ปี
Junior BI Developer
Date: 28/11/2016

Responsibilities

 • Analyzing business requirements to determine solutions.
 • Design and Implement data warehouse.
 • Development of ETL Data Integration and scripting.
 • Develops BI solutions, creates presentations, demos and prototype.
 • Work with the IT and BI team to understand data sources and data models for reporting.
 • Implement simple and executive business intelligence reports, dashboards to meet the business requirements.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, MIS or related fields with minimum 1-2 years of Business Intelligence or Database Administrator.
 • Knowledgeable in data model and/or data warehouse, OLAP Cube.
 • Good knowledge in ETL technologies: Pentaho (Preferred), SSIS, IBM DataStage or Infomatica.
 • Knowledgeable in BI reporting implementation: SSRS, QlikView, SpotFire or PowerBI.
 • Strong in database programming: T-SQL, PL/SQL or NZSQL.
 • Good skill in scripting: JavaScript, Unix/Shell.
 • Good skill in programming at least one language: Java, C#.net, VB.net, PHP, Python or so on.
 • Ability to work on multiple project in the same period.
 • Very good analytical and problem solving skills.
 • Very high motivation to learn BI technologies.
 • Very Good in English both spoken and written is preferred.
Software Developer: Full-stack Backend (Server/Tool)
Date: 28/11/2016
Group Lease Public Company Limited; 63 Soi 1 Thetsabannimittai Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900.

General Description

The software developer will develop, implement, maintain and support web application using JAVA/JEE (Spring + Hibernate + Rest Service) technologies. In addition, the software developer will implement an automated testing system to minimize the time required to test software and reduce the risk of regression. The software developer will be part of an experienced team with a broad set of technical skills using Agile project management to build the next core business software of the Group.

Key Responsibilities

 • Development: Design and implement new functionalities using JAVA/JEE technologies around Spring and Hibernate frameworks, and rest services.
 • Automated testing: Design and implement an automated testing system for a web application and back-end service with a testing framework such as Seleniumhq, Vaadin test bench, Jenkins, or TeamCity, to automate the test cases and prevent the regression.
 • Security: Design and implement an authentication and a security system for distributed services and web application which includes the use of a security frameworks, and defensive programming.
 • Deployment: Integrate continuous integrating tool to automated the deployment of web application and services, customize the software based on web application servers: Tomcat and Wildfly on linux server to achieve the highest performance
 • Project: Participate to the full stack of the Software Development Life Cycle (SDLC).

Qualification

 • BEng in Computing, BS in Computer Science or a similar technical field of study, or equivalent practical experience.
 • Must have strong back end development/analysis/debugging skills in JEE, Core Java, Design patterns, and query languages: SQL and JPA
 • Experience with automated testing frameworks and Test-Driven-Development (TDD) concept
 • Must have a strong knowledge of back-end tier: Service and Persistence layers around SPRING/STRUTS/MVC, and Hibernate or other ORM frameworks, and Rest Service framework with Jersey or other similar frameworks
 • Must have a strong knowledge of linux (Ubuntu, and CentOS), and web application server Tomcat/JBoss.
 • Knowledge of database design with Postgresql, MySQL, or Oracle.
 • Knowledge of security for web application and distributed services
 • Experience with continuous delivery principles experience in Agile projects, Git experience for source code.
 • Ability to speak and write in English.
 • Minimum 2 years of experience in a similar role.

Preferred Qualification

 • Experience with JDK 8 - with the knowledge of Lambda, Generic, and Design patterns (MVP/MVC, Dependency Injection)
 • Strong knowledge of database design, and able to optimize and scale up with the various techniques such as indexing, partitioning,, and clustering.
 • Experience with Vaadin Framework (https://vaadin.com/home)
 • Ability to speak and write in English fluently in the working level
 • The knowledge of Software development life cycle: Test-driven development, and Agile framework

Needs to Be

 • Pro-active
 • Technical adept
 • Agile team oriented
 • Adaptable with Front-end related tasks: UX, UI development using Vaadin
 • Creative and work with team members to develop new solutions
 • Outstanding problem solving ability person

Measures of Performance

 • Delivery of features in a fast pace environment, on time
 • Continuous self-improvement
Software Developer: Full-stack Frontend
Date: 28/11/2016
Group Lease Public Company Limited; 63 Soi 1 Thetsabannimittai Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900.

General Description

The software developer will develop, implement, maintain and support web application using JAVA/JEE (Spring + Hibernate + Vaadin) technologies. The software developer will be part of an experienced team with a broad set of technical skills using Agile project management to build the next core business software of the Group.

Key Responsibilities

 • UX design: Drive multi-devices (computer, tab and mobile) design efforts, across browsers using Vaadin framework for users.
 • UX design: Use also HTML, JavaScript, CSS languages for web design.
 • Development: Participate to the development of new functionalities using JAVA/JEE technologies around Spring and Hibernate frameworks.
 • Project: Participate to the full stack of the Software Development Life Cycle (SDLC).

Qualification

 • BEng in Computing, BS in Computer Science or a similar technical field of study, or equivalent practical experience.
 • Must have strong front end development/analysis/debugging skills in JEE, SPRING/STRUTS/MVC frameworks, Core Java, Design patterns.
 • Familiar with HTML, CSS and JavaScript.
 • Experience with continuous delivery principles experience in Agile projects, Git experience for source code.
 • Ability to speak and write in English.
 • Minimum 2 years of experience in a similar role.

Preferred Qualification

 • Experience with JDK 8 - with the knowledge of Lambda, Generic, and Design patterns (MVP/MVC, Dependency Injection)
 • Hibernate knowledge.
 • Experience with Vaadin Framework (https://vaadin.com/home)
 • Ability to speak and write in English fluently in the working level
 • The knowledge of Software development life cycle: Test-driven development, and Agile framework

Needs to Be

 • Pro-active
 • Technical adept
 • Agile team oriented
 • Adaptable with Back-end related tasks: Service and Persistence layers
 • Creative and work with team members to develop new solutions
 • Outstanding problem solving ability person

Measures of Performance

 • Delivery of features in a fast pace environment, on time
 • Continuous self-improvement
Software Developer: Full-stack Backend
Date: 28/11/2016
Group Lease Public Company Limited; 63 Soi 1 Thetsabannimittai Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900.

General Description

The software developer will develop, implement, maintain and support web application using JAVA/JEE (Spring + Hibernate + Rest Service + Vaadin) technologies. The software developer will be part of an experienced team with a broad set of technical skills using Agile project management to build the next core business software of the Group.

Key Responsibilities

 • Development: Design and implement new functionalities using JAVA/JEE technologies around Spring and Hibernate frameworks, and rest services.
 • Security: Design and implement an authentication and a security system for distributed services and web application which includes the use of a security frameworks, and defensive programming.
 • Optimization: Analyze a bottleneck in the software based on memory and bandwidth consumption, and running-time of the software, optimize and tune up to maximize the performance of the software.
 • Project: Participate to the full stack of the Software Development Life Cycle (SDLC).

Qualification

 • BEng in Computing, BS in Computer Science or a similar technical field of study, or equivalent practical experience.
 • Must have strong back end development/analysis/debugging skills in JEE, Core Java, Design patterns, and query languages: SQL and JPA
 • Must have a strong knowledge of back-end tier: Service and Persistence layers around SPRING/STRUTS/MVC, and Hibernate or other ORM frameworks, and Rest Service framework with Jersey or other similar frameworks
 • Knowledge of database design with Postgresql, MySQL, or Oracle.
 • Knowledge of security for web application and distributed services
 • Experience with continuous delivery principles experience in Agile projects, Git experience for source code.
 • Ability to speak and write in English.
 • Minimum 2 years of experience in a similar role.

Preferred Qualification

 • Experience with JDK 8 - with the knowledge of Lambda, Generic, and Design patterns (MVP/MVC, Dependency Injection)
 • Strong knowledge of database design, and able to optimize and scale up with the various techniques such as indexing, partitioning,, and clustering.
 • Experience with Vaadin Framework (https://vaadin.com/home)
 • Ability to speak and write in English fluently in the working level
 • The knowledge of Software development life cycle: Test-driven development, and Agile framework

Needs to Be

 • Pro-active
 • Technical adept
 • Agile team oriented
 • Adaptable with Front-end related tasks: UX, UI development using Vaadin
 • Creative and work with team members to develop new solutions
 • Outstanding problem solving ability person

Measures of Performance

 • Delivery of features in a fast pace environment, on time
 • Continuous self-improvement
Software Developer: DBA
Date: 28/11/2016
Group Lease Public Company Limited; 63 Soi 1 Thetsabannimittai Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900.

General Description

The successful candidate will assist the development team by guiding, designing, and implementing database structure of Postgresql database according to the business requirements. He or she could also participate in the development using JAVA/JEE (Spring + Hibernate) technologies. The successful candidate will be part of an experienced team with a broad set of technical skills using Agile project management to build the next core business software of the Group.

Key Responsibilities

 • Database design and administration: Design, implement, configure, and maintain PostgreSQL database according to the business requirements.
 • Disaster recovery of database: Design the workflow and necessary operations to perform backup and migrate, and recover the database server.
 • Database monitoring: Monitoring the database status and performance and report to the development team.
 • BI Report: Extract the useful information and prepare the report from database related to the business and information for maintenance, using stored procedure and other queries.
 • Database optimization: Analyze the bottleneck, optimize the query and overall performance.
 • Development: Design and implement new functionalities using JAVA/JEE technologies around Spring and Hibernate frameworks.
 • Project: Participate to the full stack of the Software Development Life Cycle (SDLC).

Qualification

 • BEng in Computing, BS in Computer Science or a similar technical field of study, or equivalent practical experience.
 • Must have a strong knowledge of database design and optimization with Postgresql, MySQL, or Oracle.
 • Must have strong back-end development/analysis/debugging skills in JEE, Core Java, Design patterns, and query languages: SQL, JPA, and Stored procedure.
 • Must have a strong knowledge of back-end tier: Service and Persistence layers around SPRING/STRUTS/MVC, and Hibernate or other ORM frameworks.
 • Experience in UNIX environment: Ubuntu/CentOS or others.
 • Ability to speak and write in English.
 • Minimum 2 years of experience in a similar role.

Preferred Qualification

 • Strong knowledge of distributed database design, and able to optimize and scale up with the various techniques such as database sharding, indexing, partitioning, load balancing and clustering.
 • Experience with JDK 8 - with the knowledge of Design patterns (MVP/MVC, Dependency Injection)
 • Ability to speak and write in English fluently in the working level

Needs to Be

 • Pro-active
 • Technical adept
 • Agile team oriented
 • Creative and work with team members to develop new solutions
 • Outstanding problem solving ability person

Measures of Performance

 • Delivery of features in a fast pace environment, on time
 • Continuous self-improvement
IT Operation Support
Date: 28/11/2016

รายละเอียดงาน

 • ดูแล H/W, S/W, LAN/WAN,Switch, Router,Firewall Wireless, Email และอื่นๆ
 • แก้ไข ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผู้ใช้งาน
 • ดูแล จัดเก็บ สำรองข้อมูล และงานด้าน NCB

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, วิทยาการคอม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ITIL (Service Desk, Problem Management, Incident Management)
 • สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน ที่ฝ่ายบุคคล
63 Soi 1 Thesabannimitrtai Road, Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 19000.
Time: Monday - Saturday 8.30 a.m. - 17.30 p.m.
Telephone: 0-2580-7555 Ext. 1404 - 1405